ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่องการรับสมัครประกาศสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียน วิชา ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์ระดับปริญญาตรี
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 4
2. เป็นนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียน วิชา ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

 


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับทุนในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160