ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกวิชาโทมัคคุเทศก์ ปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
- ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูรายละเอียด
- ขั้นตอนการส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์ ดูรายละเอียด
- ระเบียบการพิมพ์บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160